O proxecto
recuperar o legado educativo da emigración

As escolas
como as concibiron os emigrantes

Crónica do ensino
as voces dos que o viviron

As sociedades instrutivas
a aposta dos emigrantes pola educación

Luces de Alén Mar. As escolas de americanos en Galicia
Catálogo da exposición

Selección bibliográfica
Sobre o labor educativo da emigración en Galicia

O proxecto leva catalogadas 317 escolas en Galicia
Arquivo da Emigración Galega
Tel: +34981557351/ Fax: +34981582985.
aemigracion@consellodacultura.org